บริษัท แมคไทย จำกัด

97/11 อาคารบิ๊กซี ราชดำริห์ ห้องออฟฟิศ 1 ชั้น5 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2696-4900
แฟกซ์ 0-2696-4998-9
อีเมล์ communications@th.mcd.com