ผู้จัดการฝึกหัด (Trainee Manager )

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

* บริหารและดูแลพนักงานภายในสาขา

* รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

* กระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้งานอย่างสม่ำเสมอ

* อดทนและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติ:

* เพศชาย/หญิง 

* อายุไม่เกิน 30 ปี

* วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา

* บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ

* มีความอดทนและมีความเป็นผู้นำ

* สามารถทำงานเป็นกะได้

* หากมีประสบการณ์ด้านการบริการในธุรกิจร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ