พนักงานประจำสาขา ( FT / PT )

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. งานบริการประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

คุณสมบัติ:

Full Time

  1. เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

Part Time

  1. เพศชาย / หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  2. บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
  3. สามารถทำงานเป็นกะได้
  4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  5. หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจร้านอาหารมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ